KONTAKTMariusz Szczypiń - Mała Huta 38/1
16-402 Suwałki, woj. Podlaskie
tel. 883-144-149
E-mail: szczypin@onet.eu
Numer konta: 12 1020 1332 0000 1502 0927 9433

Wykup zezwoleń na połów ryb:
www.pzw.suwalki.com.pl/zezwolenia/
Składki i opłaty wędkarskie:
www.pzw.suwalki.com.pl

CIEKAWOSTKA:

  • meteor24.pl

Meteor noclegi i kwatery w Polsce.